Roodies Wapen

HOËRSKOOL ROODEPOORT

Prestasies 2013


LEERDERS:

Hoërskool Roodepoort is opreg trots op die graad 12 groep van 2013 en die sukses word toegeskryf aan die samewerking tussen ouers en personeel, puik onderrig, verlengde skoolure en motivering van alle betrokke partye.

Aantal Matrieks: 123
Universiteitstoelating: 53%
Ander tersiêre instellings: 39%
A - Simbole: 68
B - Simbole: 134
C- Simbole: 206

Kliek HIER om ons Toppresteerders in 2013 te sien.


ONDERWYSERS:

Roodies is ook baie in sy skik met sy gesogte onderwysers in die skool. Die volgende ses onderwysers is uitgenooi na die D12 Graad 12 prysuitdeling wat gaan plaasvind op 17 Januarie 2014 by Unisa. Die skool behaal ook die besondere onderskeiding dat hul vir die tweede opeenvolgende jaar die beste leerder vir Siviele Tegnologie in die distrik opgelewer het:

  • Mnr Johan van Niekerk: Lewenswetenskap
  • Mnr Marko Jonker: Ingenieursgrafika
  • Me Marina van der Merwe: Rekeningkunde
  • Me Heidi Casarotto: Verbruikerstudies
  • Me Petro J van Rensburg: Verbruikerstudies
  • Me Gail Gouws: Toerisme

Vakante Pos
Roodies main entrance

Skoollied | School Anthem


Alma mater van beskawing waar jy oprys uit die rots,
As simbool van ons ontwaking, met die stempel van ons trots,
Dra ons steeds jou naam in ere, klop ons harte immer trou.
Ook in ver en ruimer sfere klink ons roep: "Waak en Bou".

Firm as a rock our hearts are anchored in the faithfulness of God,
Who affords in love unlimited all the golden joys of youth.
And the fluttering treetops whisper of our loyalty and love;
And the distant hills will echo with our call to watch and work.

Welkom elke kleine makker, in ons midde skyn die son.
En die bloeisels op ons akker, is ons volk se lewensbron.
Laat ons saam dra aan ons leuse, laat ons hoop bly op die Heer.
Sonum Bonum van ons lewe, soos die vaad're van weleer.

Ons Visie

Our Vision

Hoërskool Roodepoort streef daarna om ’n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur. Roodepoort High School strives to be a leading school in the community and South Africa, and to provide an optimal educational and developmental environment allowing our students to develop their full potential within a Christian-based, Afrikaans culture.

Ons Missie

Our Mission

Om deur deelnemende betrokkenheid van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders, ons leerders op te voed, te ontwikkel en voor te berei tot gebalanseerde, standvastige, goed toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong Christen-Afrikaners wat die vinnig veranderde toekoms met vertroue sal kan hanteer. Through the participation and involvement of the community, parents and staff, it is our mission to educate, develop and prepare our children to be balanced, stable, well-equipped, highly motivated and loyal young Christian South Africans who can deal with the ever changing future with confidence.