Roodies Wapen
Begroting | Budget 2015
Kliek HIER om die Begroting 2015 Ouersbrief af te laai.
Click HERE to download the Budget 2015 Parents Letter.
Nuus Briewe | News Letters
Kwartaal 2 Assesseringsprogram 2015
E-Pos Nuusbrief1 Mei 2015 E-Mail Newsletter
Leerderraad 2015

Hoofdogter: Celandine Alexander
Hoofseun: Pieter du Plessis
Leerderraad 2015

Agter: Megan St. Clair Whicker(Sportraad), Pieter du Plessis (Hoofseun), Celine Wiggett (Taakraad),
Celandine Alexander (Hoofdogter), Desire Biggs(Akademiese raad)
Voor: Hanru van Eeden (Kultuurraad), Zander Lombard (Gemeenskapsraad), Emile NIemand (Sosiale raad)
Leerderraad 2015
Roodies main entrance
Skoollied | School Anthem
Alma mater van beskawing waar jy oprys uit die rots,
As simbool van ons ontwaking, met die stempel van ons trots,
Dra ons steeds jou naam in ere, klop ons harte immer trou.
Ook in ver en ruimer sfere klink ons roep: "Waak en Bou".
Firm as a rock our hearts are anchored in the faithfulness of God,
Who affords in love unlimited all the golden joys of youth.
And the fluttering treetops whisper of our loyalty and love;
And the distant hills will echo with our call to watch and work.
Welkom elke kleine makker, in ons midde skyn die son.
En die bloeisels op ons akker, is ons volk se lewensbron.
Laat ons saam dra aan ons leuse, laat ons hoop bly op die Heer.
Sonum Bonum van ons lewe, soos die vaad're van weleer.
Ons Visie
Our Vision
Hoërskool Roodepoort streef daarna om ’n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur.
Roodepoort High School strives to be a leading school in the community and South Africa, and to provide an optimal educational and developmental environment allowing our students to develop their full potential within a Christian-based, Afrikaans culture.
Ons Missie
Our Mission
Om deur deelnemende betrokkenheid van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders, ons leerders op te voed, te ontwikkel en voor te berei tot gebalanseerde, standvastige, goed toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong Christen-Afrikaners wat die vinnig veranderde toekoms met vertroue sal kan hanteer.
Through the participation and involvement of the community, parents and staff, it is our mission to educate, develop and prepare our children to be balanced, stable, well-equipped, highly motivated and loyal young Christian South Africans who can deal with the ever changing future with confidence.

Hoërskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709
(011)  763 5831 / 2               (011) 763 2927
Nuusbrief 3 4 Mei 2015
Junie2015 Eksamenrooster | June 2015 Exam timetable
Nuusbrief 4    29Mei 2015
Nuusbrief 4 /  News Letter 4
Nuusbrief 5  /  News Letter 5