Roodies Tuisblad
Roodies main entrance
 
Ons Visie
Our Vision
Hoërskool Roodepoort streef daarna om ’n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur.
Roodepoort High School strives to be a leading school in the community and South Africa, and to provide an optimal educational and developmental environment allowing our students to develop their full potential within a Christian-based, Afrikaans culture.
Ons Missie
Our Mission
Om deur deelnemende betrokkenheid van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders, ons leerders op te voed, te ontwikkel en voor te berei tot gebalanseerde, standvastige, goed toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong Christen-Afrikaners wat die vinnig veranderde toekoms met vertroue sal kan hanteer.
Through the participation and involvement of the community, parents and staff, it is our mission to educate, develop and prepare our children to be balanced, stable, well-equipped, highly motivated and loyal young Christian South Africans who can deal with the ever changing future with confidence.
Hoërskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709
(011)  763 5831 / 2               (011) 763 2927
Wat is nuus?
 
Het u al ons amptelike Roodies
Facebook blad beskoek?
Please like our official Facebook page:      
Vereniging van Roodie Ondersteuners
 

Kwartaalprogram
Assesseringsprogram
Eksamenrooster
XEROX GOUE LEEUS vs SWD EAGLES BY ROODIES

ROODEPOORT RUGBYKLUB BIED AAN:

CURRIEBEKER WEDSTRYD TUSSEN DIE
XEROX GOUE LEEUS EN DIE SWD EAGLES

WANNEER:  16 JULIE 2016
WAAR:          ROODIES
TYD:              15:00

KAARTJIES:
R 10        STAANPLEKKE - BRING JOU EIE KAMPSTOEL
R20         VEILIGE PARKERING
R30         SITPLEKKE OP DIE HOOFPAWILJOEN
R300       KROEGDIENS ZONE

KAARTJIES BESKIKBAAR:
  
BY DIE SKOOL
BY ROODEPOORT RUGBYCLUB
AANLYN BY
https://roodepoortrugbyclub.nutickets.co,za/cc2016