Roodies Wapen

HOËRSKOOL ROODEPOORT

Begroting | Budget 2015


Kliek HIER om die Begroting 2015 Ouersbrief af te laai.

Click HERE to download the Budget 2015 Parents Letter.


Finale Eksamenroosters 2014


Kliek HIER om die Finale Eksamenrooster November 2014 af te laai.

Kliek HIER om die Eksamenreëlings GR8 & GR9 Desember 2014 af te laai.

Leerderraad 2015


Leerderraad 2015
Hoofdogter: Celandine Alexander
Hoofseun: Pieter du Plessis
Leerderraad 2015
Agter: Megan St. Clair Whicker(Sportraad), Pieter du Plessis (Hoofseun), Celine Wiggett (Taakraad),
Celandine Alexander (Hoofdogter), Desire Biggs(Akademiese raad)
Voor: Hanru van Eeden (Kultuurraad), Zander Lombard (Gemeenskapsraad), Emile NIemand (Sosiale raad)
Roodies main entrance

Skoollied | School Anthem


Alma mater van beskawing waar jy oprys uit die rots,
As simbool van ons ontwaking, met die stempel van ons trots,
Dra ons steeds jou naam in ere, klop ons harte immer trou.
Ook in ver en ruimer sfere klink ons roep: "Waak en Bou".

Firm as a rock our hearts are anchored in the faithfulness of God,
Who affords in love unlimited all the golden joys of youth.
And the fluttering treetops whisper of our loyalty and love;
And the distant hills will echo with our call to watch and work.

Welkom elke kleine makker, in ons midde skyn die son.
En die bloeisels op ons akker, is ons volk se lewensbron.
Laat ons saam dra aan ons leuse, laat ons hoop bly op die Heer.
Sonum Bonum van ons lewe, soos die vaad're van weleer.

Ons Visie

Our Vision

Hoërskool Roodepoort streef daarna om ’n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur. Roodepoort High School strives to be a leading school in the community and South Africa, and to provide an optimal educational and developmental environment allowing our students to develop their full potential within a Christian-based, Afrikaans culture.

Ons Missie

Our Mission

Om deur deelnemende betrokkenheid van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders, ons leerders op te voed, te ontwikkel en voor te berei tot gebalanseerde, standvastige, goed toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong Christen-Afrikaners wat die vinnig veranderde toekoms met vertroue sal kan hanteer. Through the participation and involvement of the community, parents and staff, it is our mission to educate, develop and prepare our children to be balanced, stable, well-equipped, highly motivated and loyal young Christian South Africans who can deal with the ever changing future with confidence.

Marshall Music Advert